Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวสารหน่วยงาน

ภารกิจผู้บริหาร

ดูทั้งหมด
วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายบัญญัติ  ฉายอรุณ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สทช.7 ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือประมงกลางทะเลอันดามัน เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของคราบน้ำมัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลจำนวน 2 จุด จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและคุณภาพน้ำตามดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทะเลเพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการในพื้นที่ไม่ได้ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายบัญญัติ ฉายอรุณ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สทช.7 ผู้ช่วยอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (สงขลา) ลงพื้นที่ติดตามกรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือประมงกลางทะเลอันดามัน เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของคราบน้ำมัน ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้เก็บตัวอย่างน้ำทะเลจำนวน 2 จุด จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนาม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อทดสอบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและคุณภาพน้ำตามดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำทะเลเพื่อจะได้วางแผนในการบริหารจัดการในพื้นที่ไม่ได้ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

-

3 มี.ค. 64