Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Satun Office Of Natural Resources and Environmet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

29 ม.ค. 63 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล โดยส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

29 ม.ค. 63 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล โดยส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

29 ม.ค. 63 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นายพรชัย เพชรพิมพ์พันธุ์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก.อบจ.สตูล นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายก.อบต.ทุ่งหว้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 3 วัฒนโกเมร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

แกลเลอรี่