Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Satun Office Of Natural Resources and Environmet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (เวลา 10.00 น.)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล โดยส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดทำโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 4 บ้านบันนังปุเลา หมู่ที่ 4 ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวนเนื้อที่ 8 ไร่ ปลูกต้นไม้ จำนวน 2,000 ต้น มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 350 คน โดยมีนายศักดา วิทยาศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

แกลเลอรี่