Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Satun Office Of Natural Resources and Environmet

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายภัตติพงศ์ สุนทรวร (ผอ.ทสจ.สตูล) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายภัตติพงศ์ สุนทรวร (ผอ.ทสจ.สตูล) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 (เวลา 09.30 น.)
นายภัตติพงศ์ สุนทรวร (ผอ.ทสจ.สตูล) เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

แกลเลอรี่