Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายบัญญัติ ฉายอรุณ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายบัญญัติ  ฉายอรุณ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายชาติชาย  ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

-

แกลเลอรี่