Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

-

แกลเลอรี่