Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันจที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายบัญญัติ ฉายอรุณ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และนำเสนอการดำเนินการด้านอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun global geopark) ณ ห้องประชุม 1 ห้องโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

วันจที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายบัญญัติ  ฉายอรุณ  ผอ.สนง.ทสจ.สตูล เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 และนำเสนอการดำเนินการด้านอุทยานธรณีโลกสตูล (Satun global geopark) ณ ห้องประชุม 1 ห้องโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

-

แกลเลอรี่