Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สนง.ทสจ.สตูล นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล มอบหมายให้นายพรศักดิ์ นุรักษ์ภักดี ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 สนง.ทสจ.สตูล นายสราวุฒิ  บุญเกื้อ  ผอ.สนง.ทสจ.สตูล มอบหมายให้นายพรศักดิ์  นุรักษ์ภักดี  ผอ.ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายศักระ  กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

-

แกลเลอรี่