Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสราวุฒิ  บุญเกื้อ  ผอ.สนง.ทสจ.สตูล เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

-

แกลเลอรี่