Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล

Provincial Office of Natural Resources and Environment Satun

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผอ.สนง.ทสจ.สตูล มอบหมายให้นางสาวอังคณา ตันสกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 34/2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสราวุฒิ  บุญเกื้อ  ผอ.สนง.ทสจ.สตูล  มอบหมายให้นางสาวอังคณา  ตันสกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสตูล ครั้งที่ 34/2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีนายเอกรัฐ  หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน

-

แกลเลอรี่